Chapter 16 Daivasura Sampad Vibhaga Yoga Verse 18 Ahankaaram balam darpam kaamam krodham cha samshritaah;Maamaatmaparadeheshu pradwishanto’bhyasooyakaah. Given over to egoism,

Read More